FORMACIÓ

titulació professional

      Titulat per la Universitat Politècnica de Catalunya el 2008 com a Arquitecte  Tècnic

formació complementària

   - Curs 2008-2009 Postgrau de Direcció d'Execució i Control d'Obres amb una nota final de notable, cursat al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona (C.A.A.T.E.E.B.).

Contínuament fa reciclatge al C.A.A.T.E.E.B. amb cursets sobre les noves normatives aparegudes tant a Barcelona, a Catalunya com les Estatals (C.T.E.), i assisteix a sessions tècniques sobre nous productes i solucions constructives.

    Durant la carrera i amb anterioritat, va estudiar alguns cursos que es relacionen a continuació:

       - L'any 2001 va començar a estudiar al Centre d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Sta. Coloma de Gramanet dependent de la Generalitat, que està especialitzat en els oficis relacionats amb la construcció, un curs d'AutoCAD2000 (2D-3D), curs de Formació Ocupacional amb una durada de 320 hores.

       - En 2001 va realitzar un altre curs al C.I.F.O de Santa Coloma, per aprendre a utilizar el programa de disseny gràfic en tres dimensiones 3D Studio, de 200 hores de durada.

       - L'any 2000 va fer un curs per ampliar coneixements d'Ofimàtica i Internet a l'acadèmia T.F.A. de Barcelona amb una durada de 440 horas, també de Formació Ocupacional.

       - En 1997 va estudiar un curs de Comptabilitat Informatitzada per conèixer una mica el món de la comptabilitat i les finances, on va aprendre les bases de la comptabilitat i a realitzar el seguiment d'un Llibre comptable amb el programa ContaPlus a l'escola KELLER de Barcelona de 180 hores de duració.

       - En 1995 va estudiar informàtica al Centro de Informática Profesional, s.a. de Barcelona on durant dos anys va fer un curs anomenat Màster en Microinformàtica Aplicada a l'Empresa en el qual va aprendre MS-DOS, Word Perfect, Lous-1-2-3 i Windows 3.1.